CLS Celebrates Seachtain na Gaeilge (Irish Lanuage Week)

1 Mar 2024

As a company based in the Gaeltacht, we are proud to celebrate Irish Language Week!
Mar chomhlacht atá lonnaithe as Ghaeltacht, táimid bródúil as Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh!

For those who may not know, Gaeltachtaí are areas of Ireland where Irish or Gaeilge is the primary language of those who live there and for the community is a fundamental part of the local identity. Complete Laboratory Solutions (CLS) was founded in 1994 in Ros Muc, a Gaeltacht peninsula in central Connemara, Ireland (pictured in the accompanying image to this post).
Dóibh siúd nach bhfuil a fhios acu, is ceantair in Éirinn iad Gaeltachtaí ina bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu siúd a bhfuil cónaí orthu ann agus atá mar chuid bhunúsach d’fhéiniúlacht áitiúil an phobail. Bunaíodh Complete Laboratory Solutions (CLS) i 1994 i Ros Muc, leithinis Ghaeltachta i lár Chonamara, Éire (sa phictiúr san íomhá a ghabhann leis an bpost seo).

Today CLS operates across three facilities in Ireland – two in Galway (Galway City and Ros Muc) and one in Bray, Co. Wicklow. In addition, our analysts on contract team provide onsite testing and managed services at 20 client sites throughout Ireland.
Sa lá atá inniu ann feidhmíonn CLS thar thrí áis in Éirinn – dhá cheann i nGaillimh (Cathair na Gaillimhe agus Ros Muc) agus ceann i mBré, Co. Chill Mhantáin. Ina theannta sin, soláthraíonn ár n-anailísithe ar fhoireann conartha seirbhísí tástála agus bainistithe ar an láthair ag 20 suíomh cliant ar fud na hÉireann.

Curious to learn more about us? www.cls.ie
Aisteach le níos mó a fhoghlaim fúinn? www.cls.ie